צרו קשר
אנחנו תמיד כאן לענות על כל שאלה!
צריכים עזרה? כיתבו לנו

השאירו פנייתכם

ונציגינו ישובו אליכם

הסכמה לקבלת מידע מביראד לימודי תעודה מתקדמים

* שדה חובה

מונחי המכר הבינלאומי

מאת: פרי חיים

בבואנו להוציא עסקת ייבוא או יצוא מהכוח אל הפועל, יש לזכור כי מדובר בעסקה בין ספק ולקוח ממדינות שונות, עסקה שבה עשויה הסחורה לעבור מקצה העולם ועד קצהו. מטבע הדברים בעסקה כגון זו, בה המטען עובר מספר שלבים בדרכו, התהליך כרוך בעלויות כאלה ואחרות.
חלק מהשלבים שעל המטען לעבור, הם תהליך השילוח וההובלה במדינת המוצא, תהליך ההובלה הראשית, הליכי מכס במדינת היבוא ועוד.
התשלומים הכרוכים בתהליך הם, בין השאר, התשלום למשלח הבינלאומי במדינת הייצוא, התשלום בגין ההובלה הראשית, תשלום פוליסת הביטוח, שחרור הטובין מהמכס ועוד.

נשאלת השאלה מי הוא הגורם האחראי לבצע את כל המטלות שנזכרו קודם לכן, מי הוא הגורם שאמור לשאת בכל התשלומים הכרוכים בתהליך הייבוא ?

התשובה היא כי חלוקת האחריות לביצוע המטלות השונות וחלוקת האחריות לביצוע התשלומים השונים חלים על היצואן או היבואן בכפוף לאמור בחוזה שנחתם בין הצדדים, בכפוף למוסכם בעסקת היסוד.
ישנן עסקאות סחר בינלאומי שבהן כל המטלות וכל התשלומים חלים על היצואן.
ישנן עסקאות  בהן כל התשלומים הם באחריות היבואן.
ישנן עסקאות בהן קיימת חלוקה כזו או אחרת בין היצואן ליבואן באשר לאחריות לביצוע המטלות השונות והאחריות לנשיאה בנטל התשלומים.

חלוקה נוספת אותה יש להגדיר בהסכם בין הצדדים היא הנקודה בה עוברת זיקת הביטוח לטובין מהיצואן אל היבואן. לצורך ניסוח ברור ובהיר של נקודות מעבר האחריות בין היצואן והיבואן, אנו משתמשים במערכת מונחים שחוברה ע"י לשכת המסחר הבינלאומית ( ICC).
מערכת מונחים זו נקראת בשמה המלא: INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS או כפי שנהוג לכנותם INCOTERMS. בתרגום חופשי לעברית מדובר בתנאי הסחר הבינלאומי.

מערכת מונחים זו עוברת עדכון גרסאות כל כ - 10 שנים. הגרסה העדכנית היא הגרסה שנכנסה לתוקף בינואר 2011. ונקראת INCOTERMS 2010.

INCOTERMS הינה "שפה" בת 11 מונחים אשר מגדירים לנו כל מונח בדרכו שלו, שלוש  נקודות קריטיות לאורך חייה הלוגיסטיים של העסקה:

 • כל אחד מ - 11 המונחים מגדיר בדרכו שלו את הנקודה בדרכה של הסחורה בה עוברת האחריות לביצוע המטלות השונות שבעסקה מכתפי המוכר לכתפי הקונה.
 • כל אחד מ - 11 המונחים  מגדיר בדרכו שלו את הנקודה בדרכה של הסחורה בה עוברת האחריות לביצוע התשלומים השונים שבעסקה מהמוכר לאחריותו של הקונה.
 • כל אחד מהמונחים מגדיר בדרכו שלו מה היא הנקודה בדרך בה עוברת זיקת הביטוח  מאחריות המוכר לאחריות הקונה. דהיינו, מה היא הנקודה בדרך שאם עד אליה אירע הנזק, יהיה הנזק באחריות המוכר והקונה פטור מלשלם בעבור הטובין. מה היא אותה נקודה בדרך שאם ממנה והלאה אירע הנזק, הרי שהנזק יחול על כתפי הקונה המוכר סיים את מחויבותו לעסקה וזכאי לקבל את  תמורת הטובין מהקונה למרות שהמטען הגיע ניזוק לידי הקונה. 

חשוב לזכור כי עם כל החשיבות המיוחסת לשימוש נכון ומושכל במונחי המכר, הרי שלגבי שני נושאים משמעותיים בחייה של העסקה אין מונחים אלה מתייחסים כלל ועיקר.

בראש ובראשונה, תנאי המכר אינם עוסקים כלל בכל הקשור לקביעה היכן מבחינה משפטית עוברת הבעלות על הטובין מהיצואן ליבואן. 
נושא נוסף לגביו לא קיימת כל התייחסות של מונחי המכר הוא נושא התשלום בעבור הטובין. לא באשר לסכום לתשלום ולא באשר למועד התשלום או שיטת התשלום.  

11 מונחי המכר מחולקים ל4 קבוצות. שמה של כל קבוצה הינו אות בלועזית ע"פ האות הראשונה המופיעה בשמות התנאים הנמצאים בקבוצה האמורה.

נציג תחילה את 4 הקבוצות והתנאים המשויכים לכל אחת מהקבוצות. לאחר מכן נסביר את אופן היישום הנכון של תנאים אלה:

קבוצה E – המכילה תנאי אחד ויחיד בשם Ex  Works) EXW).

קבוצה F – קבוצה זו מכילה 3 תנאי מכר:  

 • FCA - Free Carrier
 • FAS -   Free Alongside Ship
 • FOB  -  Free On Board

קבוצה C  -  קבוצה זו מכילה 4 מונחי מכר:

 • CFR -  Cost & Freight
 • CIF - Cost  Insurance & Freight
 • CPT – Carriage Paid To
 • CIP - Carriage & Insurance Paid to

קבוצה D - קבוצה זו מכילה את 3 התנאים האחרונים:

 • DAT - Delivered At Terminal   
 • DAP - Delivered At Place 
 • DDP - Delivered Duty Paid

להלן פירוט לאופן היישום הנכון של מונחי המכר הנפוצים יותר מבין 11 המונחים:

EXW – Ex Works 

עסקה שנחתמה בתנאי המכר EXW משמעותה היא כי על המוכר להעמיד את הטובין שבעסקה לרשות הקונה כאשר הם ארוזים באריזה לייצוא ומסומנת בסימונים הנדרשים.

משלב זה עוברת האחריות המלאה הכוללת את זיקת הביטוח, האחריות לביצוע המטלות השונות ונטל התשלומים מכתפי המוכר לכתפי הקונה.

כל העלויות מרגע זה ואילך יחולו על הלקוח היבואן, כולל עלויות העמסת המטען בחצר היצואן לתוך הרכב שבא לקבלו. תנאי המכר EXW מעוצב לשימוש בכל שיטות ההובלה.

FCA – FREE CARRIER

בעסקה שנחתמה בתנאי המכר FCA תתבצע מסירת הסחורה למוביל / המשלח הבינלאומי שנבחר ע"י היבואן בנקודה מוסכמת כלשהי במדינת היצוא. עם מסירת הסחורה למוביל הבינלאומי וקבלת אישור חתום על המסירה עוברת האחריות המלאה, הן נטל התשלומים והן זיקת הביטוח מהיצואן אל היבואן. הליכי המכס בארץ היצוא הן באחריות היצואן. 
גם מונח זה מעוצב לשימוש בכל שיטות ההובלה.

FOB – FREE ON BOARD

עסקת סחר בינלאומי הנחתמת בתנאי המכר FOB משמעותה כי מסירת המטען, הנקודה בה עוברים נטל התשלומים וזיקת הביטוח מהיצואן ליבואן היא עם מסירת המטען על סיפון האוניה. בנמל מדינת הייצוא. זו הנקודה בה עוברת האחריות לתשלומים וזיקת הביטוח מהיבואן ליצואן.
תנאי זה מעוצב לשימוש בהובלה ימית בלבד, אך ההמלצה הינה לא להשתמש במונח זה בהובלת מטענים  במכולות.

CFR –COST & FREIGHT  /   CIF – COST INSURANCE & FREIGHT 

שני המונחים הנ"ל הינם תנאים שההמלצה להשתמש בהם הינה לעסקאות בהובלה ימית בלבד.

בשני תנאי מכר אלו קיימת אבחנה בין הנקודה בה עוברת האחריות לתשלומים השונים שבעסקה, לבין הנקודה בה עוברת זיקת הביטוח מהמוכר לקונה.

זיקת הביטוח בתנאי המכר CFR כמו גם ב - CIF כמו גם בתנאי המכר FOB שהוזכר קודם לכן, תעבור מכתפי היצואן לכתפי היבואן עם מסירת המטען על סיפון האוניה בנמל הייצוא.

באשר לאחריות לתשלומים השונים שבעסקה:

בתנאי המכר CFR מחויב המוכר לכרות את חוזה ההובלה עם המוביל הימי לצורת הובלה  לנמל ארץ היעד. בתנאי המכר CIF מחויב המוכר לכרות את חוזה ההובלה ולרכוש את פוליסת הביטוח הימי בעבור הקונה.

CPT –CARRIAGE PAID TO / CIP – CARRIAGE & INSURANCE PAID TO

שני מונחי המכר המצוינים לעיל הינם מונחי מכר המותאמים לעסקאות סחר בינלאומי המבוצעות בכל שיטות ההובלה.

זיקת הביטוח בשני מונחים אלה, כמו גם בתנאי המכר FCA, תעבור מכתפי היצואן לכתפי היבואן  עם מסירת הטובין למוביל הבינלאומי של המוכר במדינת היצוא וקבלת אישור חתום על המסירה.

באשר לנטל התשלומים, בתנאי המכר CPT מחויב הספק לספק את הטובין ולשלם את עלות ההובלה הראשית עד לנקודה מוסכמת במדינת היבוא. נקודה שהיא לפני תחנת מכס.

מאידך בתנאי המכר CIP מחויב הספק לספק את הטובין  לשלם את עלות ההובלה הראשית ואת עלות הביטוח הימי עד לנקודה מוסכמת לפני תחנת מכס במדינת היבוא.

 • במונחי המכר CIF ו CIP, המוכר הוא זה שקונה את פוליסת הביטוח אולם כל נזק במהלך המשא יהיה באחריותו של הקונה והוא זה שיתבע את הפוליסה.
  זו האבחנה שבין זיקת הביטוח לבין עלות הביטוח.
 • ניתן לראות כי בכל מונחי המכר מקבוצות E  F  ו - C תעבור זיקת הביטוח מהמוכר לקונה בנקודה כלשהי במדינת הייצוא.

מונחי המכר מקבוצה D מעוצבים כולם לשימוש בכל שיטות ההובלה:

DAT – DELIVERED AT TERMINAL

עסקה שנחתמה בתנאי המכר DAT משמעותה כי על המוכר לבצע את המסירה במסוף נקוב ומוסכם במדינת היעד, לאחר פריקה אך ללא חובה להתרת המכס בייבוא. החובה לבצע את התרת המכס בייבוא חלה על הקונה.

DAP – DELIVERED AT PLACE

בעסקת DAP חלה על המוכר החובה למסור את המטען בנקודה נקובה מוסכמת כלשהי במדינת הייבוא לא כולל פריקה וללא חובה לבצע את התרת המכס. מסירת המטען תתבצע על כלי התחבורה שהביא את המטען. פריקת המטען והתרת המכס בייבוא הינם באחריות הקונה.
המחויבות היחידה של המוכר במדינת הייבוא היא אך ורק ההובלה עד ה PLACE שסוכם.

DDP – DELIVERD DUTY PAID

בתנאי המכר DDP מחויבותו של היצואן לספק את המטען ולמוסרו ליבואן באתר מוסכם במדינת היעד זאת לאחר תשלום כל העלויות הנדרשות כולל מיסי היבוא.
חובת פריקת המטען ביעדו הסופי תחול על הקונה.

אנו נוהגים לאפיין את מונחי המכר על פי שיטות ההובלה להן הם מותאמים:

מונחי ה - MONO MODEL המעוצבים לשימוש בשיטת הובלה אחת, הובלה ימית בלבד: FAS - FOB - CFR - CIF

מונחי ה - MULTI MODEL המעוצבים לשימוש בכל שיטות ההובלה: FCA – CPT – CIP - DAT - DAP - DDP - EXW  

מחיר בעסקת סחר בינלאומי יכלול תמיד את המחיר, את תנאי המכר הרלוונטי, שם מקום וגרסת  ה - INCOTERMS על פיה בוצעה העסקה.  

הכותב מרצה בתוכניות הבאות
יבוא יצוא וסחר בינלאומי (בשיתוף UPS) - מקוון
רכשו ידע בתהליכי הסחר הבינלאומי והכר כלים מעשיים להתמודדות עם תחום מתחדש, דינמי ומבוקש מאוד.
להמשך